Studio số 6 - Tập 6

Studio số 6 - Tập 6

Yến Trang, Khổng Tú Quỳnh hội ngộ

https://www.youtube.com/embed/ljFh4-FWJMI
Studio số 6 - Tập 5

Studio số 6 - Tập 5

Bất ngờ với giọng hát của Lâm Vỹ Dạ

https://www.youtube.com/embed/Xq51kRtJ2Is
Studio số 6 - Tập 3

Studio số 6 - Tập 3

Lâm Vỹ Dạ “dỗi” vì khách mời chọn Quang Trung

https://www.youtube.com/embed/9wPUsXmvUI0