Thắng không kiêu, bại không nản

Thắng không kiêu, bại không nản

Sao nhập ngũ 2024 - Tập 11

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/h7/kinhnghiem.mp4
Đồng chí Hiếu "hy sinh"

Đồng chí Hiếu "hy sinh"

Sao nhập ngũ 2024 - Tập 11

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/h7/hieuhysinh.mp4
Mai Tài Phến đã tốn kém cho mười mấy que kem như thế nào?

Mai Tài Phến đã tốn kém cho mười mấy que kem như thế nào?

Sao nhập ngũ 2024 - Tập 11

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/h7/phennemluudan.mp4
Khi "Kẻ cắp gặp bà già"

Khi "Kẻ cắp gặp bà già"

Sao nhập ngũ 2024 - Tập 9

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/h7/t9snn.mp4
Trailer Sao nhập ngũ 2023 - Tập 1

Trailer Sao nhập ngũ 2023 - Tập 1

Sao nhập ngũ 2023

https://www.youtube.com/embed/YT2f_CTUCZs