Sao học việc - Tập 19

Sao học việc - Tập 19

Nguyễn Đình Vũ, Young Ju "ngợp" với kiến thức ô-tô

https://www.youtube.com/embed/LZzENeeSV9Q?si=w-T4FYWkKK9J_zIo
Sao học việc - Tập 17

Sao học việc - Tập 17

Nguyễn Đình Vũ lúng túng khi trải ga giường

https://www.youtube.com/embed/Q8DJOzDds70?si=TDnbYxWmeUgE8xvS
Sao học việc - Tập 16

Sao học việc - Tập 16

Trọng tài Nguyễn Đình Vũ chạy muốn... đứt hơi

https://www.youtube.com/embed/9kp5sXkYxsg?si=UBqCFwCml83WrFze
Sao học việc - Tập 15

Sao học việc - Tập 15

Trọng tài cấp tốc Young Ju

https://www.youtube.com/embed/ZsnpTYLuIjU?si=VuyYQ0ttjpt4Gban
Sao học việc - Tập 14

Sao học việc - Tập 14

Nguyễn Đình Vũ, Young Ju "song kiếm hợp bích" ở tiệm làm móng

https://www.youtube.com/embed/h3aIF4Am3nU?si=V8DBoSvtQcKfQfXF
Sao học việc - Tập 13

Sao học việc - Tập 13

Hai sắc màu Nguyễn Đình Vũ - Young Ju khi đổ bánh kem

https://www.youtube.com/embed/F4ddvsUD2JY?si=gcMffjdfMxJxhH5T
Sao học việc - Tập 12

Sao học việc - Tập 12

Nguyễn Đình Vũ toát mồ hôi lau dọn quán

https://www.youtube.com/embed/tP3WbxAxglU?si=16hy1-jUqYz2OOI1
Sao học việc - Tập 11

Sao học việc - Tập 11

"Thầy giáo" Nguyễn Đình Vũ và "Cô giáo" Young Ju dạy học tại trường mầm non

https://www.youtube.com/embed/xIGNhUcagpw?si=WPvrFUqdQg-r4PIz
Sao học việc - Tập 11

Sao học việc - Tập 11

Young Ju bất ngờ gặp được đồng hương nhí

https://www.youtube.com/embed/xIGNhUcagpw?si=IH214yYBDJd1uab5
Giới thiệu tập 3 - Phim "Bóng của thị thành"

Giới thiệu tập 3 - Phim "Bóng của thị thành"

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/Phim/Bongcuathithanh/ep3.mp4
Sao học việc - Tập 9

Sao học việc - Tập 9

Hồi hộp khi Young Ju lên độ cao 10m thực hiện thử thách

https://www.youtube.com/embed/Pim1Sem8dLo?si=k7mNXAcV4c8f26BW
Sao học việc - Tập 8

Sao học việc - Tập 8

Nguyễn Đình Vũ, Young Ju lần đầu trải nghiệm cho cún học bơi

https://www.youtube.com/embed/TFb69PX9M8g?si=kLqa2pc85ItD_C6g