Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân - Tập 3

Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân - Tập 3

Cici - Trợ lý đắc lực của bố JustaTee

https://www.youtube.com/embed/yLjlitYbIWI
Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân - Tập 2

Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân - Tập 2

Chúng ta sẽ ổn thôi

https://www.youtube.com/embed/MfDuMPUHoe8
Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân - Tập 1

Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân - Tập 1

Chào tạm biệt mẹ, trao "quyền" cho ba

https://www.youtube.com/embed/scgCGXqNt68