Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 7

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 7

“Sức nóng” tại công viên Gia Định

https://www.youtube.com/embed/UVkMshYKzNE
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 6

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 6

Gin Tuấn Kiệt “khuấy đảo” công viên Âu Lạc

https://www.youtube.com/embed/fvvg97rT1FU
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 5

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 5

Khả Như rơi nước mắt vì tình cờ gặp lại cô bán xôi

https://www.youtube.com/embed/-vYDZVrXQ2s
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 4

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 4

Dương Lâm – Khả Như vui Trung thu cùng các bé

https://www.youtube.com/embed/04UUJsq0ODY
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 3

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 3

Phương Lan gồng mình nâng tạ giúp bà con

https://www.youtube.com/embed/gRqfWlfE0ew
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 2

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 2

Dương Lâm – Khả Như “quậy banh nóc” tại đồng diều

https://www.youtube.com/embed/m3HQcjhjxfo
Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 1

Mẹ ơi, con lên ti vi – Tập 1

Bà con phường Tân Kiểng hân hoan vì được “lên ti vi”

https://www.youtube.com/embed/XtyMqiKpvGA