Mái ấm gia đình Việt - Tập 84

Mái ấm gia đình Việt - Tập 84

Nghệ sĩ Thanh Thủy và NSND Trọng Phúc hết lòng hỗ trợ các gia đình nghèo

ttps://www.youtube.com/embed/LqT3mLIhN7U?si=hUAeEx4anNoCBmlH
Mái ấm gia đình Việt - Tập 83

Mái ấm gia đình Việt - Tập 83

Ái Phương và Châu Đăng Khoa xúc động trước những hoàn cảnh khó khăn

https://www.youtube.com/embed/ydwK6DnHCdE?si=Q_-yi84131FVjT4r
Mái ấm gia đình Việt - Tập 82

Mái ấm gia đình Việt - Tập 82

Phương Mỹ Chi phối hợp cùng Quốc Khánh hỗ trợ các gia đình khó khăn

https://www.youtube.com/embed/HI3dinB_rLE?si=K8V8KZQaxCISvW6n
Mái ấm gia đình - Tập 81

Mái ấm gia đình - Tập 81

Kiều Minh Tuấn, Hòa Minzy "bất chấp" để mang lại hạnh phúc cho các hoàn cảnh khó khăn

https://www.youtube.com/embed/-lYS5_uQoZs?si=ctNo_ncxIlxsFnyO
Mái ấm gia đình - Tập 80

Mái ấm gia đình - Tập 80

Hoàng Mèo và MLee phấn khởi đến với Mái ấm gia đình Việt

https://www.youtube.com/embed/d_XSkESC9fw?si=LRtWj5aDhGemaQdn
Mái ấm gia đình - Tập 79

Mái ấm gia đình - Tập 79

Hiền Mai, Hamlet Trương đến với Đạ Tẻh

https://www.youtube.com/embed/4QF3s0eQyd0?si=3l_j5TCfSfuBDXQy
Mái ấm gia đình - Tập 78

Mái ấm gia đình - Tập 78

Bích Thùy, Tăng Phúc hết mình hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

https://www.youtube.com/embed/jmxPH-21tA0?si=kZPJCdNhLILvJoLa
Mái ấm gia đình Việt - Tập 78

Mái ấm gia đình Việt - Tập 78

Quốc Thiên, Xuân Hạnh xót xa trước những hoàn cảnh khó khăn

https://www.youtube.com/embed/rOKrN6cD8tw?si=MZlSKodwPBAkKVi7
Mái ấm gia đình Việt - Tập 77

Mái ấm gia đình Việt - Tập 77

Thanh Lam, Ali Hoàng Dương lội bùn đội mưa giúp bà con Bình Định

https://www.youtube.com/embed/-WZh5T7WslI?si=EfD1wfUHY576krss
Mái gia ấm đình - Tập 72

Mái gia ấm đình - Tập 72

Nhìn lại hành trình lan tỏa yêu thương

https://www.youtube.com/embed/694pNxy1Kzg?si=85LZdnT-L0FJWj_f
Mái gia ấm đình - Tập 71

Mái gia ấm đình - Tập 71

Hữu Quốc, Ngọc Ánh đến Điện Bàn, Quảng Nam

https://www.youtube.com/embed/xbBtdpFSUvw?si=KEk7HueueVyJuFxu
Mái ấm gia đình Việt  - Tập 70

Mái ấm gia đình Việt - Tập 70

Trinh Trinh, Hòa Hiệp đến với khúc ruột miền Trung

https://www.youtube.com/embed/hr9tSU4RHwA?si=nRHXhRlNhvPb4H14