Thách là chơi - Tập 8

Thách là chơi - Tập 8

Phát La đổi tên chương trình “Thách là nợ”

https://www.youtube.com/embed/Y5sytpefGaw
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 21

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 21

Vinh Râu, Lâm Vỹ Dạ "song tấu" trong thử thách

https://www.youtube.com/embed/ZrQx9nqR8Ik
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 20

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 20

Kim Tử Long lại tiếp tục "phá luật"

https://www.youtube.com/embed/vq8O-tynVCg
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 19

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 19

Hari Won "khổ sở" vì hát đối theo chủ đề

https://www.youtube.com/embed/AzW_rkwOoqQ
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 18

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 18

Anh Tú thể hiện khả năng "gánh team"

https://www.youtube.com/embed/lJ6xRcY9iyU
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 17

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 17

Trường Giang bất ngờ bị "ăn banh"

https://www.youtube.com/embed/HYR62Ap-GjE
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 16

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 16

Quang Trung khổ sở đeo xà ngang

https://www.youtube.com/embed/ZnsRMcxmK-U
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 15

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 15

ViruSs "học hỏi tật xấu" của Lâm Vỹ Dạ

https://www.youtube.com/embed/vKipzDbnHkg
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 14

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 14

Anh Tú bị "đè bẹp" vì tội làm màu

https://www.youtube.com/embed/rXVn11akV8s
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 13

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 13

Kim Tử Long trả lời câu hỏi bằng kết quả từ "phong thủy"

https://www.youtube.com/embed/c2trRc2Rpkk
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 12

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 12

Trường Giang "uất ức" vì chiều cao hạn chế

https://www.youtube.com/embed/0YwASYSG8M0
Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 11

Kỳ tài thách đấu - Mùa 4 - Tập 11

Cris Phan nhường phần làm "đàn ông" cho Hari Won

https://www.youtube.com/embed/C_soLCdD1c4