Gặp gỡ nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Gặp gỡ nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 14

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/phamhoainam.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 13

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 13

Người mẫu Hà Kino

https://www.youtube.com/embed/lUO2rP7sB8s?si=cylrSQBWEWqcfV5V
Gặp gỡ người mẫu Hà Kino

Gặp gỡ người mẫu Hà Kino

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/trailerkhita20_13.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 12

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 12

Giám đốc sáng tạo Alex Fox

https://www.youtube.com/embed/ggQhS8rT2t8?si=dMEppAEsA2MwqIYL
Gặp gỡ giám đốc sáng tạo Alex Fox

Gặp gỡ giám đốc sáng tạo Alex Fox

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/trailertap12.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 11

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 11

Kaity Nguyễn

https://www.youtube.com/embed/6VtQf4dGmTs?si=t822oQLZpsxKpvKd
Kaity Nguyễn: Từ "Em chưa 18" đến "Người vợ cuối cùng"

Kaity Nguyễn: Từ "Em chưa 18" đến "Người vợ cuối cùng"

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/kaitynguyen.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 10

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 10

Doanh nhân Hoàng Hữu Thắng

https://www.youtube.com/embed/GUk1elHPO1M?si=yJIFkwEzZuY18ovR
Đinh Ngọc Diệp: Muốn sống một tâm hồn nghệ sĩ nhưng không muốn sống đời nghệ sĩ

Đinh Ngọc Diệp: Muốn sống một tâm hồn nghệ sĩ nhưng không muốn sống đời nghệ sĩ

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/ngocdiep1.mp4
Gặp gỡ doanh nhân Hoàng Hữu Thắng

Gặp gỡ doanh nhân Hoàng Hữu Thắng

Khi ta 20 - Mùa 3

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/trailert10.mp4
Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 9

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 9

Đinh Ngọc Diệp

https://www.youtube.com/embed/lfZImJFzhAk?si=7rKHSIMUHHf92k9l
Gặp gỡ diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Gặp gỡ diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Khi ta 20 - Mùa 3 - Tập 9

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2023/dinhngocdiep.mp4