Hành trình kết nối yêu thương - Tập 18

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 18

Bờ vai nhỏ bé

https://www.youtube.com/embed/u6KFWpUZ2nc?si=6JwKBjMsae5EQLrJ
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 17

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 17

Cậu bé mồ côi lớn lên từ vòng tay của ngoại

https://www.youtube.com/embed/8bvdbB7PrZE?si=geJaJio2--2EmRmw
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 16

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 16

Chông chênh con đường phía trước

https://www.youtube.com/embed/XY-Q5jZvesY?si=ykcoLoIp8OxMXHxj
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 15

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 15

Con là tất cả của mẹ

https://www.youtube.com/embed/WEO-JWB72Cg?si=C_QYjcIX2tlu1iH_
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 13

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 13

Mong viết tiếp ước mơ trên con đường tri thức

https://www.youtube.com/embed/9MpQwQPVtlY?si=Y34v1xBhIexj3LGj
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 12

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 12

Niềm hy vọng của mẹ

https://www.youtube.com/embed/Z1Pc5ubDHOI?si=5PVTL7af6CqGaC_k
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 11

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 11

Tất cả vì con

https://www.youtube.com/embed/_8R6B9YbZGQ?si=x8Ilge24Af9nMhbu
Chuyến xe yêu thương

Chuyến xe yêu thương

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/thanhnhan.mp4
Đại Nghĩa và Bích Trâm đồng hành làm thiện nguyện

Đại Nghĩa và Bích Trâm đồng hành làm thiện nguyện

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/dainghia.mp4
Cho đi là còn mãi

Cho đi là còn mãi

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang4/tuan1/chodi.mp4
Hành trình kết nối yêu thương - Tập 10

Hành trình kết nối yêu thương - Tập 10

Cho đi là còn mãi

https://www.youtube.com/embed/O6HoB5_rPXY?si=revb9k73Y9sa4NIW
Chăm ngoan, hiếu học nhưng nỗi đau quá khứ vẫn không thôi ám ảnh em

Chăm ngoan, hiếu học nhưng nỗi đau quá khứ vẫn không thôi ám ảnh em

Hành trình kết nối yêu thương

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/highlight/thang3/tuan3/yennhu.mp4