Gương mặt Truyền hình 2022 - Mùa 3 - Tập 3

Gương mặt Truyền hình 2022 - Mùa 3 - Tập 3

Cảm hứng từ bộ ba “quyền lực”

https://www.youtube.com/embed/9HBa9sbDjg0
Gương mặt Truyền hình 2022 - Mùa 3 - Tập 2

Gương mặt Truyền hình 2022 - Mùa 3 - Tập 2

Kỹ năng nghề dẫn

https://www.youtube.com/embed/LuUR64IAkkQ
Gương mặt Truyền hình 2022 - Mùa 3 - Tập 1

Gương mặt Truyền hình 2022 - Mùa 3 - Tập 1

Gần 200 hồ sơ tham gia vòng Tuyển chọn

https://www.youtube.com/embed/DvqHPSLCtCw
Gương mặt Truyền hình Mùa 2 – Tập 8

Gương mặt Truyền hình Mùa 2 – Tập 8

Lan Nhi đăng quang Quán quân “Gương mặt Truyền hình” 2018

https://www.youtube.com/embed/SuBnnuu9RU4?controls=0
Gương mặt Truyền hình Mùa 2 – Tập 7

Gương mặt Truyền hình Mùa 2 – Tập 7

Nhìn lại một hành trình

https://www.youtube.com/embed/osGupeGysSU?controls=0
Gương mặt Truyền hình Mùa 2 – Tập 6

Gương mặt Truyền hình Mùa 2 – Tập 6

Top 4 lộ diện

https://www.youtube.com/embed/5BrsAYB0jEo?controls=0
Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 5

Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 5

HLV Tấn Tài mắng Ninh Hoàng Ngân tơi tả

https://www.youtube.com/embed/rkxrJambhPc?controls=0
Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 4

Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 4

Chia tay thí sinh cá tính Hải Linh

https://www.youtube.com/embed/zLeZ_xBu3j0?controls=0
Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 3

Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 3

Thử thách đọc TVC

https://www.youtube.com/embed/EP824L4UyGU?controls=0
Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 2

Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 2

Lộ diện top 10

https://www.youtube.com/embed/-aFdoGaKAwE?rel=0
Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 1

Gương mặt Truyền hình Mùa 2 - Tập 1

60 giây để tỏa sáng

https://www.youtube.com/embed/tFUwymFUGeI?rel=0