Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 12

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 12

Diễn viên Tân Trề

https://www.youtube.com/embed/rRmvkUhNOyc?si=guIQNrZkQMSATmep
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 11

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 11

Thăm cơ ngơi bề thế của mẹ bỉm Sam

https://www.youtube.com/embed/I72Y-C4_3bQ?si=XUs-tlYfSkRNWldj
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 10

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 10

Ngọc Xuyên - Trường Thịnh

https://www.youtube.com/embed/8yQNPl0DB0U?si=pSlD_PVJsufacF1o
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 9

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 9

Siêu mẫu Anh Thư

https://www.youtube.com/embed/rLeO9KqbKcQ?si=1hVj2WWtPA-gJwq3
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 8

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 8

Ca sĩ Quách Thành Danh

https://www.youtube.com/embed/qyxRf4P4eoA?si=hqswoLCpZKS_esHw
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 7

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 7

Thăm nhà ca sĩ Hà Thúy Anh - Tuấn Mario

https://www.youtube.com/embed/yyQ9Sq3K9UI?si=pg8aDPnRr5tuScpx
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 6

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 6

Phương Trinh Jolie - Lý Bình tiết lộ bí quyết tỉnh táo khi livestream

https://www.youtube.com/embed/Os43FbQacR0?si=fgpqIwFS-3mcMStk
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 5

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 5

Thăm nhà nghệ sĩ Ngân Quỳnh

https://www.youtube.com/embed/-Ug-79jZsBM?si=goGf1zt8rGWKhiwM
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 4

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 4

Thăm nhà Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh

https://www.youtube.com/embed/qWwkL1cGCPc?si=5tMKy7FD4YZM3Ovu
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 3

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 3

NSND Thanh Điền

https://www.youtube.com/embed/yw4owO-JGto?si=C5mDEzpOrBprTQBt
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 2

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 2

Gia đình Tú Vi - Văn Anh

https://www.youtube.com/embed/WYm3r8fluz0?si=quFc7fgDcvxUm0om
Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 1

Gõ cửa nhà sao - Mùa 5 - Tập 1

Thăm nhà MC Liêu Hà Trinh

https://www.youtube.com/embed/4hJbC9rJ4eA?si=UC6H-phyedm7aQSh