Cùng HTV hành động xanh - Tập 2

Cùng HTV hành động xanh - Tập 2

https://www.youtube.com/embed/kFKU3u-Yc7Q
Cùng HTV hành động xanh - Tập 1

Cùng HTV hành động xanh - Tập 1

https://www.youtube.com/embed/OqF5CalQrGA
Trailer "Cùng HTV hành động xanh"

Trailer "Cùng HTV hành động xanh"

Cuộc thi sản xuất video clip do HTV tổ chức

https://www.youtube.com/embed/KYe0tQyQrg8