Giải nhất đợt 3: Sáng tạo đồ handmade từ vỏ gọt bút chì

Giải nhất đợt 3: Sáng tạo đồ handmade từ vỏ gọt bút chì

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/gotbutchi.mp4
Giải nhất đợt 2: Du lịch trách nhiệm

Giải nhất đợt 2: Du lịch trách nhiệm

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/dulichtrachnhiem.mp4
Giải nhất đợt 1: Nơi bình yên chốn quê nhà

Giải nhất đợt 1: Nơi bình yên chốn quê nhà

Cùng HTV Hành động xanh 2023

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/trailer/2024/htvhanhdongxanh/noibinhyen.mp4
Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 6

Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 6

CLB Sắc màu yêu th

https://www.youtube.com/embed/GA57nSJGpw4?si=MloTxlC7bVK2ZrWn
Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 5

Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 5

Nghe MC Phụng Yến kể về "Khu vườn yoga"

https://www.youtube.com/embed/CRolP-Qg_ss?si=AKuKdXzUbdBKAhhd
Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 4

Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 4

Ứng dụng Grac - Xử lý rác thải sinh hoạt

https://www.youtube.com/embed/egbMouH9ue8?si=LZh1b_iWzdzBhifK
Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 3

Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 3

Chuyện những người yêu màu xanh

https://www.youtube.com/embed/BwTNHFwLUxI?si=hBJ757Z5AY6c8nlM
Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 2

Cùng HTV hành động xanh 2023 - Tập 2

Theo chân MC Xuân Hiếu, diễn viên Việt Trang thu gom rác

https://www.youtube.com/embed/HqCEiUN6IrQ?si=ldL03_QQ6VWL_u3o
Cùng HTV Hành động xanh 2023 - Tập 1

Cùng HTV Hành động xanh 2023 - Tập 1

Người trẻ giữ gìn và bảo vệ di sản văn hóa tinh thần phương Nam

https://www.youtube.com/embed/Vf8DAjM11pY
Cùng HTV hành động xanh - Tập 29

Cùng HTV hành động xanh - Tập 29

https://www.youtube.com/embed/xl_eTy9mY6M
Cùng HTV hành động xanh - Tập 28

Cùng HTV hành động xanh - Tập 28

https://www.youtube.com/embed/JnN_H4CM7rk
Cùng HTV hành động xanh - Tập 27

Cùng HTV hành động xanh - Tập 27

https://www.youtube.com/embed/dAd6d4KB7B4