Cafe chỉ là cái cớ - Tập 9

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 9

Bất ngờ với tuổi thơ "chấn động" của Nguyễn Đình Vũ

https://www.youtube.com/embed/Ui-uD1JVvl0?si=sl7r2JR5z3t34KML
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 8

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 8

Võ Tấn Phát, Ngọc Hoa "toát mồ hôi" trải nghiệm tập thể dục tại nhà

https://www.youtube.com/embed/1B_jmZiPCoo?si=OG-u_-TufU2sqJBJ
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 7

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 7

Võ Tấn Phát, Bảo Bảo hào hứng thử những trò chơi kịch tính

https://www.youtube.com/embed/xb1SzHsiuJw?si=9EB6MEEwhWxWTSSH
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 5

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 5

Võ Tấn Phát rủ rê Ngọc Hoa mở đại tiệc

https://www.youtube.com/embed/WboUe4AsbBQ?si=75RbE8F6_rp8mXNm
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 4

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 4

Tuấn Kiệt "giải cứu" Võ Tấn Phát khỏi điệu múa hoành thánh

https://www.youtube.com/embed/U8VU6-3a66c?si=a5sD5-cBxWPsraE7
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 3

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 3

Võ Tấn Phát và Nguyên Thảo đo độ hiểu nhau

https://www.youtube.com/embed/fJ2et1Ed5H0?si=2cjOohmX82Ql4WxM
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 2

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 2

https://www.youtube.com/embed/vzlxYn7Kjb8?si=hCrI489OSbI6bLzH
Cafe chỉ là cái cớ - Tập 1

Cafe chỉ là cái cớ - Tập 1

Võ Tấn Phát muốn thở oxy với ly nước khủng

https://www.youtube.com/embed/u3I9TmBWmaQ?si=pkfyQSvrJ8HE-6lU