Biệt đội cao lớn - Tập 12

Biệt đội cao lớn - Tập 12

https://www.youtube.com/embed/YmUgXAbpsOw
Biệt đội cao lớn - Tập 11

Biệt đội cao lớn - Tập 11

Khi Rio quyết tâm về đội Mimi

https://www.youtube.com/embed/DrG_cb9aKYs
Biệt đội cao lớn - Tập 10

Biệt đội cao lớn - Tập 10

Cô bé lai Việt - Mỹ tạo sức hút mới cho “Biệt đội cao lớn”

https://www.youtube.com/embed/im9diGQX3cE
Biệt đội cao lớn - Tập 9

Biệt đội cao lớn - Tập 9

Xin chào Jade!

https://www.youtube.com/embed/b0jgcCBKWFA
Biệt đội cao lớn - Tập 8

Biệt đội cao lớn - Tập 8

Thử tài pha chế

https://www.youtube.com/embed/VWUq1aXJfvw
Biệt đội cao lớn - Tập 7

Biệt đội cao lớn - Tập 7

Chào "Người nhện" Happy

https://www.youtube.com/embed/eOs8FTS44P0
Biệt đội cao lớn - Tập 6

Biệt đội cao lớn - Tập 6

https://www.youtube.com/embed/gQQ83vtdZXc
Biệt đội cao lớn - Tập 5

Biệt đội cao lớn - Tập 5

Cùng nhau làm bảo mẫu

https://www.youtube.com/embed/ZRfD2pYJXv0
Biệt đội cao lớn - Tập 3

Biệt đội cao lớn - Tập 3

Xin chào Rio!

https://www.youtube.com/embed/E73wztxjwVw
Biệt đội cao lớn - Tập 2

Biệt đội cao lớn - Tập 2

https://www.youtube.com/embed/6SLl-l6izFg
Biệt đội cao lớn - Tập 1

Biệt đội cao lớn - Tập 1

Chào đón bốn nhóc tì đáng yêu đến với "Biệt đội cao lớn"

https://www.youtube.com/embed/z09sTGvQIzY