Làm bình hoa từ giấy gói hoa quả

Làm bình hoa từ giấy gói hoa quả

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/14/8.mp4
Làm đàn t'rưng bằng giấy màu

Làm đàn t'rưng bằng giấy màu

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/14/7.mp4
Những điều thú vị về nhạc cụ dân tộc

Những điều thú vị về nhạc cụ dân tộc

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/14/6.mp4
Cách vẽ đàn t'rưng

Cách vẽ đàn t'rưng

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/14/11.mp4
Tạo hình Pikachu từ vỏ trứng

Tạo hình Pikachu từ vỏ trứng

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/13/4.mp4
Khám phá về loài bạch tuộc

Khám phá về loài bạch tuộc

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/13/3.mp4
Gấp giấy Origami con bạch tuộc

Gấp giấy Origami con bạch tuộc

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/13/2.mp4
Cách vẽ con bạch tuộc

Cách vẽ con bạch tuộc

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/13/1.mp4
Tái chế bóng đèn bỏ đi thành hộp đựng bánh kẹo

Tái chế bóng đèn bỏ đi thành hộp đựng bánh kẹo

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/12/4.mp4
Gấp giấy tạo hình con vẹt

Gấp giấy tạo hình con vẹt

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/12/3.mp4
Những điều thú vị về loài vẹt

Những điều thú vị về loài vẹt

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/12/2.mp4
Cách vẽ con vẹt

Cách vẽ con vẹt

Góc nhỏ kỳ diệu

https://assets2.htv.com.vn/Videos/SoCap/TVShow/Highlight/GNKD/12/1.mp4