Vầng trăng cổ nhạc - Số 216

Vầng trăng cổ nhạc số 216, với chủ đề "Mừng Đảng mừng xuân", có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Thanh Tuấn, NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy, NSƯT Phượng Loan, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Cẩm Tiên, NSƯT Vũ Luân, NSƯT Hồ Ngọc Trinh...
Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g10 - Thứ Sáu - HTV7