Ứng dụng đồ bay phản lực cá nhân vào cứu hộ, cứu thương

Một công ty ở Anh đã đưa vào thử nghiệm một bộ đồ bay giúp nhân viên cứu hộ có thể dễ dàng tiếp cận những nơi xa xôi hẻo lánh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức