Trường phái ngoại giao "Cây tre Việt Nam": Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra rằng: Cây tre Việt Nam cũng như ngoại giao Việt Nam là sự kết hợp hài hòa giữa gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển...

Nguồn: Trung tâm Tin tức