Trailer Ngân mãi chuông vàng 4/2022

Mời quý khán đón xem Ngân mãi chuông vàng 4/2022 với tác phẩm “Thương quá rau răm” - tác giả Tô Thiên Kiều phỏng tác từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Chương trình được truyền tiếp trên kênh HTV9 vào lúc 21g (17/4/2022).
Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7