TP.HCM ưu tiên ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp

Trong kế hoạch triển khai chương trình phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn thời gian tới, TP.HCM ưu tiên phân bổ ngân sách cho giáo dục nghề nghiệp.

Nguồn: Trung tâm Tin tức