TP.HCM phòng bệnh truyền nhiễm trong trường học

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong năm học mới, ngành Y tế TP.HCM phối hợp với ngành Giáo dục TP thực hiện nhiều biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm trong trường học.

Nguồn: Trung tâm Tin tức