TP.HCM: Khánh thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương

Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Công thương tại TP.HCM đã khánh thành và đưa vào sử dụng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh ngay trong khuôn viên đơn vị.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV