TP Thủ Đức: Lan tỏa giá trị tích cực từ những khối đá mỹ thuật trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Tính đến ngày 4/12/2023 trên địa bàn TP Thủ Đức đã có 307 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng và ra mắt, trong đó có 12 đơn vị triển khai thực hiện các công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên 63 khối đá mỹ thuật.

Trong quá trình xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, Thành ủy Thủ Đức đã tạo được điểm nhấn quan trọng bằng cách cho triển khai khắc các câu nói, lời dạy, bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh lên trên các khối đá (hoặc chất liệu phù hợp), đặt tại các công viên, trụ sở cơ quan, đơn vị, điểm sinh hoạt công cộng trên địa bàn…

Từ cuối năm 2022, Thành ủy Thủ Đức đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức tổ chức triển khai, thực hiện việc sưu tầm các câu nói, lời dạy, bài thơ hay, ý nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết kế thành danh mục và triển khai đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP Thủ Đức để tuyên truyền, sử dụng trong quá trình xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP Thủ Đức; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị tham khảo, chủ động sử dụng phù hợp, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; quan tâm nghiên cứu, sử dụng những câu nói, lời dạy, bài thơ… của Chủ tịch Hồ Chí Minh để khắc trên đá (hoặc các chất liệu phù hợp) phục vụ xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các công viên, trụ sở cơ quan, đơn vị, điểm sinh hoạt công cộng trên địa bàn, nhằm tạo sự lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tầng lớp Nhân dân theo tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; từ đó khơi dậy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào lòng người dân thành phố.

Qua triển khai thực hiện, tính đến ngày 4/12/2023 trên địa bàn TP Thủ Đức đã có 307 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng và ra mắt, trong đó có 12 đơn vị triển khai thực hiện các công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên 63 khối đá mỹ thuật có khắc các câu nói, lời dạy, bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại: công viên, khuôn viên trụ sở khu phố, cơ quan, đơn vị, nhà bia ghi danh liệt sĩ phường… Tiêu biểu như Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức phát động thực hiện công trình: “Mỗi đảng viên chọn một câu nói, một lời dạy hoặc một bài thơ của Bác để học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo”, sau khi tổng hợp, chi bộ thực hiện việc khắc trên các khối đá để bàn làm việc và trao tặng cho đảng viên chi bộ nhân kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2023)…

Ngoài ra, từ khi thành lập TP Thủ Đức đến nay, hệ thống chính trị thành phố Thủ Đức đã có nhiều mô hình, giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn. Cụ thể như: phối hợp với Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh biên tập và hoàn thành Sách điện tử “Tỏa ngát hương sen - Những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, giai đoạn 2016 - 2021”; thực hiện biên tập, phát hành 1.172 cuốn sách “Những tấm gương Bí thư chi bộ khu dân cư, Đảng viên tiêu biểu năm 2022” và 1.000 quyển tập san “Viết lên niềm tin”; tổ chức hội thi “Gương sáng quanh ta”, thu hút 135 video clip tham gia; hội thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút 168 sản phẩm dự thi đến từ các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể để tăng cường tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giới thiệu, nhân rộng những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác…; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, tuyên truyền, sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Biểu dương, khen thưởng 403 gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác cấp TP Thủ Đức; đề xuất biểu dương cấp TPHCM…

Đặc biệt TP Thủ Đức đã xây dựng và phát huy hiệu quả tích cực từ “Giải thưởng sáng tạo TP Thủ Đức” và Danh hiệu “Công dân tiêu biểu TP Thủ Đức”; qua đó, tổ chức trao tặng 11 “Giải thưởng sáng tạo” để tuyên dương các mô hình, giải pháp sáng tạo, thiết thực được nhân rộng và áp dụng hiệu quả trên các lĩnh vực khác nhau và vinh danh 22 cá nhân đạt Danh hiệu “Công dân tiêu biểu thành phố Thủ Đức” vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội tích cực trên địa bàn TP Thủ Đức.

Với quyết tâm chính trị cao, thông qua việc đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, TP Thủ Đức đã đạt được những kết quả tích cực trong quá trình đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn. Đây cũng là cách mà Thành ủy Thủ Đức tiếp tục cụ thể hóa Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 15/6/2022 về xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với giữ gìn và phát huy đặc trưng văn hóa của TP Thủ Đức” giai đoạn 2022 - 2025 ngày càng đi vào thực tế cuộc sống, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Sỹ Thành ( theo Thành ủy TP.HCM)
Bếp nhà mình - Tập 118

Bếp nhà mình - Tập 118

Sinh tố dừa - hạt sen: Thơm ngon, tốt cho sức khỏe