Lớp 2 chăm ngoan

Toán lớp 2 - Bài 43: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Bài học sẽ giúp các em thực hiện được phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể...

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm