Toán lớp 2 - Bài 42: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Thông qua việc tìm kết quả các phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100, các em sẽ được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, vận dụng bài học để giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

Đài Truyền hình TP.HCM