Toán lớp 2 - Bài 39: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

Trong bài học này, các em sẽ làm quen với một dạng bài tập mới, đó là các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100.

Đài Truyền hình HTV
Xem thêm