Toán lớp 2 - Bài 32: Bài toán nhiều hơn - ít hơn

Trong bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu về cách nhận biết ý nghĩa bài toán nhiều hơn - ít hơn và vận dụng để giải bài toán nhiều hơn - ít hơn.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm