Lớp 2 chăm ngoan

Toán lớp 2 - Bài 27: 13 trừ đi một số

Qua bài học này các em sẽ biết cách thực hiện phép tính 13 - 5, khái quát hoá cách tính 13 trừ đi mốt số và vận dụng tính nhẩm 13 trừ đi một số trong phạm vi 20.

Đài truyền hình TP.HCM
Xem thêm