Lớp 2 chăm ngoan

Toán lớp 2 - Bài 26: 11 trừ đi một số

Qua bài học này, các em sẽ học được cách thực hiện phép tính 5 - 1; Khái quát hóa được cách tính 11 trừ đi một số và giải quyết vấn đề đơn giản liên quan đến tính toán và nhận biết hình.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm