Lớp 2 chăm ngoan

Toán lớp 2 - Bài 23: Đường gấp khúc

Qua bài học này các em sẽ học được cách nhận biết hình ảnh đường gấp khúc, tính được độ dài đường gấp khúc và giải quyết được vấn đề liên quan đến đo độ dài đoạn thẳng.

Đài Truyền hình TP.HCM