Toán lớp 2 - Bài 17: 9 cộng với một số

Bài học hôm nay chúng ta biết cách tính 9 cộng với một số, thực hiện tính nhẩm 9 cộng với một số và thực hiện được phép tính 9 + 5.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm