Lớp 2 chăm ngoan

Toán lớp 2 - Bài 11: Điểm - đoạn thẳng

Qua bài học này các em sẽ biết cách nhận biết điểm, đoạn thẳng và sử dụng thước thẳng để đo, vẽ độ dài các đoạn thẳng không quá 20 cm.

Đài Truyền hình TP.HCM
Xem thêm