Tiểu "thần y" này... rất khó tính!

Tiêu sắt trọng thương nguy hiểm tính mạng. Vô Tâm và Nho Kiếm Tiên dốc sức nhưng vẫn không khả quan. May nhờ có tiểu thần y đến kịp lúc, tuy tuổi con nhỏ nhưng y thuật lại rất cao. Đặc biệt, còn rất "khó tính"!

Phim "Thiếu niên ca hành" - 12g30 từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7