Tiếng rao 4.0 - Tập 6

Trong hơn một tiếng đồng hồ, Color Man đã nhanh chóng bán hết 150 hộp gỏi, vượt qua mục tiêu ban đầu để thu về số tiền 22,5 triệu đồng giúp đỡ chú bán gỏi U70 chữa bệnh cườm mắt.

"Tiếng rao 4.0" - 20g25 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
19g - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2