Tiếng rao 4.0 - Tập 6

Trong hơn một tiếng đồng hồ, Color Man đã nhanh chóng bán hết 150 hộp gỏi, vượt qua mục tiêu ban đầu để thu về số tiền 22,5 triệu đồng giúp đỡ chú bán gỏi U70 chữa bệnh cườm mắt.

"Tiếng rao 4.0" - 20g25 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ 2 - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7