TIẾNG RAO 4.0 - TẬP 13

Trước khi bén duyên với nghề làm bánh, dì Nía đã có một thời gian đi dạy học nhưng chẳng đủ sống. Dì quyết định ở nhà để chăm lo cho cha mẹ già và bén duyên với nghề làm bánh. 

 

"Tiếng rao 4.0" - 20g25 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Ba - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7