Tiếng rao 4.0 - Tập 10

"Tiếng rao 4.0" tiếp tục lập kỷ lục tại Cần Thơ khi thu về gần 200 triệu đồng trong một tiếng đồng hồ bán bánh bò giữa mưa. 

"Tiếng rao 4.0" - 20g25 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7