Thực tế hay thực dụng?

Trong tình yếu, ranh giới giữa thực tế và thực dụng là vô cùng mong manh. Như câu chuyện sau đây...

12 con giáp - Tám chuyện thiên hạ,19g thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g15 - Thứ Ba - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7