Thực hiện thành công ca ghép thận không cùng nhóm máu đầu tiên tại TP.HCM

Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công ca ghép thận không cùng nhóm máu đầu tiên tại TP.HCM, trong bối cảnh thiếu hụt tạng ghép.