Thử thách lớn khôn - Mùa 2 - Tập 3

Là “anh cả” của Thử thách lớn không và cũng là anh hai của một cô em gái đáng yêu, Hùng Tâm được hai phụ huynh O Sen Ngọc Mai - Quốc Nghiệp hướng đến tính cách nghĩa khí và biết nhường nhịn.

Thử thách lớn khôn - 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7