Thử sức làm lãnh đạo với cuộc thi "CEO for 1 month"

Đây là lần thứ 5 cuộc thi được tổ chức, ứng viên thắng cuộc sẽ được trải nghiệm công việc của người đứng đầu doanh nghiệp tại 48 quốc gia trong mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Adecco.

Trung tâm Tin tức