HTV CHALLENGE CUP 2023

Thông báo số 1: Điều chỉnh, bổ sung điều lệ HTV Challenge Cup 2023

Bổ sung nội dung thi đấu cho hạng xe Mô-tô (Cào cào) gồm hạng bán chuyên và chuyên nghiệp. Đồng thời điều chỉnh, bổ sung mức khen thưởng cho nội dung thi đấu xe Mô-tô.

- Link tải file Điều lệ Bàu Trắng - HTV Challenge Cup 2023 tại đây

- Link đăng ký hạng xe mô-tô cào cào tại đây

- Link đăng ký hạng xe ô-tô dẫn động 2 cầu, 4x4, AWD tại đây

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao