Thời trang và nội thất được làm từ rác thải tái chế

Thời trang và nội thất được làm từ rác thải tái chế được một tổ chức từ thiện ở vương quốc Ma-rốc triển khai, nhằm giảm thiểu tác động của rác thải với môi trường.

Nguồn: Trung tâm Tin tức