Tây Ban Nha tổ chức trở lại cuộc thi "Xếp tháp người" ở Tarragona

Ngày 2/10, cuộc thi "Xếp tháp người" lớn nhất Tây Ban Nha đã trở lại sau đại dịch COVID-19. Khoảng 11.000 khán giả kéo về trường đấu bò tót ở thành phố Tarragona miền Đông Bắc để theo dõi cuộc thi năm nay.

Nguồn: Trung tâm Tin tức