Tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở

Đoàn công tác Thành ủy TPHCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại huyện Hóc Môn.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Gắn bó thiết thực với cộng đồng dân cư

Trước buổi làm việc, các tổ của đoàn công tác đã khảo sát thực tế các mô hình thiết chế văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đã đầu tư, phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao ngoài công lập.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Bà Điểm, hiện trên địa bàn xã có 10 điểm sinh hoạt văn hóa ở ấp, 1 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố, 1 di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, 1 nhà truyền thống và 29 điểm Địa chỉ đỏ. Xã Bà Điểm đã ra mắt 21 không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trong đó có 1 điểm tại cơ sở tôn giáo và 3 điểm tại các quán cà phê. Huyện cũng thực hiện 1 mô hình “Vườn cây của Bác”, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhân dân.

Đối với xã Xuân Thới Sơn ra mắt 13 không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong đó có 5 không gian văn hóa tại trụ sở các trường học, 6 không gian văn hóa tại trụ sở các ấp, 2 không gian văn hóa tại trụ sở UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã góp phần đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Xã Xuân Thới Sơn có 2 địa chỉ đỏ, hàng năm, xã quan tâm tu bổ để phục vụ cho người dân đến học tập, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thời gian qua, nội dung hoạt động ở các thiết chế văn hóa, thể thao tại xã Bà Điểm và Xuân Thới Sơn từng bước có sự phong phú, đa dạng, gắn bó thiết thực với cộng đồng dân cư, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và Nhân dân ở địa bàn, vừa là nơi quán triệt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, phổ biến thời sự, tuyên truyền giáo dục lối sống, thực hiện nếp sống văn minh.

Tính chung trên địa bàn huyện Hóc Môn có 9 di tích, trong đó có 2 di tích cấp Quốc gia và 3 di tích lịch sử cấp TP, 4 di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP được tôn tạo và phát huy hiệu quả trong giáo dục truyền thống. Huyện có 4 điểm đến du lịch và nhiều đình, miếu thờ. Tính đến nay, có 207 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thực hiện rộng khắp trên địa bàn huyện. Huyện ủy Hóc Môn đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng, góp phần lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh thông qua ứng dụng mạng xã hội Zalo để cung cấp thông tin của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chuyển tải các bài viết về Bác Hồ.

Tạo sự lan tỏa tích cực


Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu tham dự buổi giám sát, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những nỗ lực của xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn cũng như huyện Hóc Môn trong bảo tồn, phát huy giá trị các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Các thiết chế văn hóa cơ sở tại địa phương được đầu tư đảm bảo các tiêu chí của TP, tạo sự lan tỏa tích cực. Từ đó, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu trong đời sống xã hội, dần trở thành chuẩn mực trong nếp sống, nếp nghĩ của cán bộ, đảng viên và người dân.

Để phát huy tốt giá trị của các thiết chế văn hóa cơ sở gắn với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý, thời gian tới huyện Hóc Môn tiếp tục nâng cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị các cấp. Cùng với đó, huyện Hóc Môn cần tập trung xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên không gian mạng, đài truyền thanh về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và những việc làm thiết thực.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, mỗi hành động văn minh, lịch sự, tận tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân cũng thể hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, việc bảo tồn, phát huy các thiết chế văn hóa, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần gắn liền với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Thành ủy TP.HCM