Tạp chí văn nghệ - Tập 26

Gặp gỡ diễn viên Thành Khôn của "Giã từ những đêm hoang"; Đặc sắc nghệ thuật và cuộc sống với "Hoa nở từ đôi tay"; "Chuyện đời tôi" là những chia sẻ của anh Lê Việt Cường, người vượt bao nghịch cảnh để đạt được thành công...

Tạp chí văn nghệ - 8g30 Chủ nhật (26/6) trên HTV7. 

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Ba - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9