Tạp chí văn nghệ - Tập 17

Trải nghiệm với nghệ thuật vẽ mặt qua sự sáng tạo của các bạn trẻ; Người sáng tạo "Áo dài thương hiệu Việt"; Nguyễn Ngọc Quỳnh - Người thổi hồn cho tranh gạo; Gặp gỡ người bạn thông minh trong "Cuộc sống và những điều kỳ diệu"...

Tạp chí văn nghệ - 8g30 Chủ nhật trên HTV7.

Video Chương trình khác
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7