Sự thật Thật sư - Tập 19

Qua nhiều tập phát sóng, hai biện luận viên Lê Giang và Dương Lâm đã chứng tỏ khả năng "chặt đẹp và chém bất chấp" mọi lời phản biện của dàn khách mời khiến họ cười "ngã nghiêng" mà không biết đường "chống đỡ".

Sự thật Thật sự - 19g30 thứ bảy hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
22g45 hàng ngày - HTV9
Các TV show về tình yêu
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ 2 - HTV7