ST Sơn Thạch dùng kế bao trà sữa đội bạn và cái kết bất ngờ

Hết thách thức chuyển qua năn nỉ đội chủ nhà chọn "Ca sĩ bí ẩn số 2", kèm theo lời mời trà sữa, ý đồ của ST là gì đây?

Ca sĩ bí ẩn - Mùa 6, 20g45 thứ Hai trên HTV7.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g15 - Thứ Ba - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
10g25 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7