Sôi động thị trường thiết bị hỗ trợ học online

Không còn là biện pháp tình thế như trước đây, học trực tuyến tại TP.HCM giờ đây trở thành phương pháp ổn định trong năm học mới. Chính vì vậy mà thị trường thiết bị hỗ trợ học online đang trở nên rất sôi động.

Nguồn: Trung tâm Tin tức